SZKOLENIE ONLINE | 18-19 czerwca 2020 r.

Wykorzystanie instrumentów antykryzysowych w działalności dealerskiej, nowy JPK oraz zagadnienia bieżące

Dwudniowe szkolenie

Łącznie 8 godzin zajęć

Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi

Możliwość zadawania pytań podczas zajęć


Zapisz się na szkolenie
Sprawdź program

Marta

Szafarowska

(sesje II-IV)

Maja

Fabrowska

(sesja I)

Małgorzata Sobońska - Szylińska

(sesja I)

Biuletyn Dealerska Akademia Podatkowa

Chcesz otrzymywać cotygodniowy biuletyn internetowy "Dealerska Akademia Podatkowa"?

Alerty o najważniejszych informacjach z zakresu dealerskiej księgowości, analizowane interpretacje organów podatkowych - bądź ze wszystkim na bieżąco.

Zapisz się!

Czytaj cały artykuł

Czy dealer powinien występować o zwrot nadwyżki VAT?

Sytuacja, w której u dealera pojawia się nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, nie należy do rzadkości. Dealerzy, którzy z taką sytuacją zetknęli się pod koniec ubiegłego roku, spodziewali się zapewne, że nadwyżka ta zostanie skonsumowana bieżącą sprzedażą, która będzie miała miejsce w 2020 r. Z powodu znacznego spowolnienia sprzedaży, w niektórych przypadkach do wspomnianej konsumpcji nadwyżki jednak nie dochodzi. Czy w obliczu takiej sytuacji wystąpienie o zwrot powstałej nadwyżki będzie zasadnym rozwiązaniem? Czy w związku z ograniczonym sposobem działania organów podatkowych dealerzy mogą liczyć na przychylniejsze traktowanie w kontekście ewentualnych czynności kontrolnych? A może nadwyżka zostanie co prawda szybko zwrócona, ale kontrola nastąpi po zakończeniu epidemii? Na te pytania odpowiada Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Program
Zgłaszam udział w szkoleniu
Archiwum Biuletynu
Click to play video

Oprócz przekazania wskazówek w zakresie występowania o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, Marta Szafarowska omawia również wyroki sądów, które z pewnością zainteresują każdego dealera, który składał dotychczas deklarację IFT-2R. Wspomniane wyroki sądów dotyczą podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych. Zwalniają one dealerów, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych agentów, z obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji oraz złożenia wspomnianej deklaracji IFT-2R. Ekspert odpowiada również na pytanie dotyczące księgowania dodatkowych kosztów związanych z wydatkami na sprzedawane samochody (akcesoria, przedłużone gwarancje, prowizje itd.) i zapowiada rozwinięcie tego – ważnego dla dealerów – tematu podczas nadchodzącego szkolenia dla dealerskich działów księgowości i kadr.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnicy kształtują program

Tematyka stricte dealerska

Przed każdym szkoleniem organizujemy spotkania Rady Programowej – tym razem oczywiście online – gdzie omawiamy program najbliższego szkolenia, a także prowadzimy w tym zakresie indywidualne konsultacje z uczestnikami. Zebrane sugestie uwzględniamy w programie warsztatów, dzięki czemu mamy pewność, że zagadnienia omawiane podczas warsztatów są interesujące dla uczestników.

Omawiamy jedynie te spośród nowych przepisów, które mogą sprawiać problemy wszystkim – lub prawie wszystkim – firmom dealerskim. O pozostałe zagadnienia zawsze mogą Państwo dopytać indywidualnie. Dzięki internetowemu formatowi szkolenia można to zrobić na tak wiele sposobów, jak nigdy dotąd.

Niezmiennie jak najwięcej zagadnień omawiamy wraz z przykładami liczbowymi, wyliczeniami, praktycznymi rozwiązaniami i propozycjami dokumentów do wdrożenia w firmie. Wszystko po to, aby przekazywana przez nas wiedza miała jeszcze więcej praktycznych zastosowań.

Wiedza poparta przykładami

Jeszcze więcej pytań i odpowiedzi

Wirtualne pokoje spotkań

Najbliższe szkolenie odbędzie się w internecie, ale zadbaliśmy o to, by mieli Państwo jeszcze więcej możliwości zadawania pytań niż w trakcie szkolenia stacjonarnego. Pytanie można zadać przez chat, telefon, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, a także poprzez prywatną infolinię z prowadzącymi.

W każdym cyklu szkoleń uczestniczy kilkaset osób. Część uczestników doskonale zna siebie nawzajem – pracują w dealerstwach z jednego miasta lub reprezentują te same marki. Mimo że szkolenie odbędzie się w internecie – poprzez wirtualne pokoje rozmów dla uczestników – będą mogli się Państwo zobaczyć i wymienić wiedzę na interesujące tematy. Wirtualne pokoje mogą zostać również wykorzystane do omówienia dodatkowych zagadnień z prowadzącymi.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, szkolenie zostało zaplanowane na cztery sesje, które odbędą się w ciągu dwóch dni. Dzięki temu bez nadmiernego pośpiechu zrealizujemy program zajęć, a Państwo będą mieli czas na przetworzenie pozyskanej wiedzy i zastanowienie się nad ewentualnymi pytaniami, które będzie można zadać w trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Szkolenie na dwa dni

Efektywność i bezpieczeństwo

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego spotykamy się za pośrednictwem sieci. Przykro nam, że tym razem nie spotkamy się osobiście, ale warto zwrócić uwagę na pozytywy. Dostęp do szkolenia możliwy jest z dowolnego urządzenia i miejsca, a Państwo nie muszą poświęcać czasu na dojazd na szkolenie czy stresować się opóźnieniami pociągów. Czas przeznaczony na szkolenie może zostać wykorzystany efektywniej.

Internet = niższy koszt

Jako że spotykamy się w internecie, tym razem nie zaproponujemy Państwu aromatycznej kawy czy smacznego lunchu. Jednak dzięki temu, że połączymy się przez internet, a nie spotkamy na sali wykładowej, każdy z nas nie tylko będzie mógł się czuć w pełni bezpiecznie, ale dodatkowo jesteśmy w stanie zaoferować Państwu jeszcze więcej wiedzy w dużo niższej cenie, co nie jest bez znaczenia w trudnych czasach.

Program szkolenia

Dzień 1

10.00-12.00

Poprawne wykorzystanie, rozliczenie i zwrot instrumentów antykryzysowych

1. Podsumowanie instrumentów dostępnych w ramach Tarczy 1.0., Tarczy 2.0. i Tarczy Finansowej PFR

Dzień 2

Sesja I

13.00-15.00

Sesja II

9.00-11.00

Sesja III

Prowadząca: Marta Szafarowska

12.00-14.00

Sesja IV

15.00-16.00

Sesja pytań i odpowiedzi

• Najważniejsze instrumenty podatkowe i płynnościowe w ramach Tarcz

• Terminy zmienione w związku z pandemią koronawirusa. Zawieszone terminy postępowań podatkowych i sądowych, składania raportów MDR. Przedłużone terminy na wydawanie interpretacji podatkowych. Jak długo? Jak nie przeoczyć ważnych terminów?

•Limity pomocy publicznej i zasady łączenia różnych form pomocy

2. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników od starosty i z FGŚP.

• Zasady i warunki poprawnego rozliczenia przyznanego dofinansowania – najlepsze praktyki

•Rozpoznawanie przychodu podatkowego

•Wyłączenie z kosztów podatkowych dealera

•Jaka część wynagrodzenia i składek stanowi koszt podatkowy? Przykłady

•Podstawy prawne na gruncie PIT i CIT

3. Umorzenie składek na ZUS

• Warunki i kryteria umorzenia

• Poprawne rozliczenie księgowe

• Aspekty podatkowe – przychód, koszt, opodatkowanie

4. Wsteczne rozliczenie poniesionej straty z uwagi na COVID-19

• Warunki konieczne do możliwości skorzystania z odliczenia

• Limity i tryb preferencyjnego rozliczenia

• Termin

5. Tarcza Finansowa PFR

• Zasady wydatkowania środków

• Ewidencjonowanie środków z PFR

• Omówienie warunków częściowego umorzenia

• Czy otrzymanie subwencji lub jej umorzenie będzie stanowić przychód podatkowy?

Nowy JPK, zmiany w zakresie białej listy, praktyka stosowania „podzielonej płatności”, kasy fiskalne online

1. Nowy JPK i objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie szczegółowych zasad jego stosowania:

• Terminy wejścia w życie

• Wysyłka części ewidencyjnej i deklaracyjnej

• Zasady stosowania dodatkowych oznaczeń w części sprzedażowej i zakupowej

• Kiedy powstaje obowiązek oznaczania korekt faktur oznaczeniami przewidzianymi dla nowego JPK?

• Jakie oznaczenia należy stosować do transakcji wewnątrzwspólnotowych i importu oraz eksportu usług?

• Faktury wystawione do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej

• Sankcje i kary za błędy w nowym JPK – co grozi spółce, a co pracownikom działu księgowego?

2. Zmiany przepisów oraz praktyczne aspekty stosowania przepisów w zakresie wykazu podatników i podzielonej płatności oraz zmiany wprowadzone w 2020 r. w tym zakresie:

• Zapłata w MPP jako eliminująca ryzyko sankcji w przypadku zapłaty na rachunek spoza wykazu

• Praktyka stosowania kompensat – czy zastosowanie kompensat pozwala na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Czy kompensaty trójstronne (dealer, klient, firma leasingowa) uprawniają do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych?

• Podzielona płatność a rozliczenia pomiędzy faktorem, dłużnikiem a faktorantem

• Usługi serwisowe i napraw gwarancyjnych – charakter usług i zasady fakturowania a obowiązek oznaczania faktur MPP

• Zajęcia komornicze a podzielona płatność

• Zwroty nadpłaconych przez klientów kwot, kwoty rabatów, etc. a biała lista

3 .Kasy fiskalne:

•Co podlega fiskalizacji? Jakie zwolnienia przysługują w 2020 r.?•Jakie są skutki związane ze skorzystania z ulgi na zakup kas?•Jakie są skutki popełnienia błędu we wprowadzonym na kasie NIP-ie nabywcy?

Prowadzące: Maja Fabrowska, Małgorzata Sobońska-Szylińska

Prowadząca: Marta Szafarowska

Prowadząca: Marta Szafarowska

Samochody wykorzystywane dla własnych potrzeb dealerów oraz pojazdy przeznaczone do sprzedaży

1. Objaśnienia Ministra Finansów z 9.04.2020 r. w sprawie kosztów korzystania z samochodów osobowych w działalności oraz pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów:

• Co wynika z Objaśnień – przepisy przejściowe i stosowanie nowych limitów do amortyzacji i składek ubezpieczeniowych

• Wartość samochodu dla potrzeb najmu krótkoterminowego – do jakich informacji może sięgnąć podatnik?

• Uprawnienie do zaliczenia kosztów eksploatacji pojazdów do kosztów podatkowych – jakie warunki musi spełniać podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży i wynajmu pojazdów?

• Zmiany umowy leasingu – które z nich skutkują obowiązkiem zastosowania nowych przepisów?

2. Sprzedaż samochodu a jego wydanie – którą datę należy przyjmować dla potrzeb wykazania przychodu podatkowego.

• Koszty bezpośrednie ponoszone po zakończeniu roku podatkowego – zasady wykazywania ich dla celów podatkowych (np. akcesoria wydane do samochodów już sprzedanych, poniesienie kosztów zabudów, prowizje wypłacane na rzecz pośredników, etc.)

• Zasady rozliczeń – np. koszty ubezpieczenia pojazdów (przedłużone gwarancje lub pakiety serwisowe, np. CarGarantie), koszty przeglądów okresowych maszyn i urządzeń

3. Koszty bezpośrednie i pośrednie:

4. Sprzedaż samochodu a jego wydanie na gruncie podatku VAT – czy podejście organów podatkowych uległo zmianie? Czy faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed wydaniem pojazdu jest fakturą „pustą”?

5. Samochody wykorzystywane dla własnych potrzeb dealerów oraz samochody przeznaczone do sprzedaży:

• Jakie są skutki na gruncie VAT/CIT wycofania samochodu demo z użycia i jego alokacji do działu samochodów używanych (przeznaczenie do sprzedaży)?

• Zasady rozliczania kosztów najmu samochodów – czy limity są uzależnione od przeznaczenia samochodu? Co, jeśli podatnikowi nie podano informacji o wartości samochodu?

• Koszty składek ubezpieczeniowych – czy ma znaczenie to, że samochód jest towarem handlowym podatnika?

• Kiedy podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych 100% wydatków poniesionych na eksploatację samochodów?

• Korekty VAT od części wykorzystanych do napraw własnych samochodów – ugruntowanie orzecznictwa

• Koszty napraw blacharsko-lakierniczych samochodów własnych – czy odszkodowanie otrzymane od zakładu ubezpieczeniowego jest w pełni przychodem podatkowym? Kiedy wykazać ten przychód?

• Obowiązek rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy oraz skutki w podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek korekty poziomu odliczenia VAT?

• Badanie techniczne pojazdu z jednym rzędem siedzeń – znaczenie z perspektywy odliczenia VAT

1. Dokumentacja dostaw wewnątrzwspólnotowych na gruncie nowych przepisów wspólnotowych (Quick Fixes) – jak udokumentować WDT w warunkach funkcjonowania dostaw przez stacje dealerskie?

Zagadnienia bieżące

2. Faktury dokumentujące bonusy dealerskie dotyczące samochodów sprzedanych i niesprzedanych – zasady ewidencji i wykazywania przychodu podatkowego. Czy możliwe jest odroczenie jego wykazania?

3. Podatek u źródła w działalności dealerskiej:

• Składki ubezpieczeniowe wypłacane za granicę – nowe, korzystne orzecznictwo sądów administracyjnych

• Obowiązek złożenia IFT-2R w przypadku wypłat na rzecz oddziałów firm zagranicznych działających w Polsce

4. Finansowanie działalności dealerskiej:

• Aktualne podejście organów podatkowych do leasingu zwrotnego

• Zasady opodatkowania faktoringu odwrotnego

• Zasady ustalania limitów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego – czy koszty te obejmują odsetki płatne w leasingu operacyjnym?

5. Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym:

• Zasady zwrotu oraz możliwości jego przyspieszenia. Czy opłacalnym jest wnioskowanie o zwrot na rachunek VAT?

• Jak długo możliwe jest przesuwanie nadwyżki VAT na kolejne miesiące?

• Najpowszechniejsze obszary kontroli w stacjach dealerskich w razie wnioskowania o zwrot nadwyżki VAT

6. Działania reklamowe i marketingowe:

• Nieodpłatne udostępnienie samochodów dealera na rzecz np. fundacji wspierających szpitale oraz na rzecz szpitali – skutki podatkowe na gruncie CIT i VAT

• Darowizny na cele zwalczania COVID-19 i ich korzystne skutki podatkowe – kiedy mogą mieć zastosowanie?

• Finansowanie posiłków dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia – czy może być neutralne podatkowo?

• Nieodpłatne przekazania towarów bądź usług w ramach sprzedaży promocyjnej bądź konkursów dla klientów – zakres zwolnienia z PIT oraz zasady opodatkowania, jeśli zwolnienie nie znajduje zastosowania

• Reprezentacja – obecne rozumienie tego terminu. Jakie wydatki powinny być kwalifikowane jako reprezentacyjne, a jakie są zwykłymi działaniami reklamowymi bądź operacyjnymi?

14.00-15.00

Sesja pytań i odpowiedzi

Pobieram informator z pełnym programem

Informacje organizacyjne

Termin: 18-19.06.2020 r.

Cena:

440 zł + VAT /os. (dostęp dla jednej osoby)

Cena obejmuje:

 • udział w czterech sesjach szkoleniowych w łącznym wymiarze co najmniej 8 godzin
 • udział w dwóch sesjach pytań i odpowiedzi w łącznym wymiarze co najmniej 2 godzin
 • dostęp do prywatnej infolinii z prowadzącymi
 • dostęp do wirtualnych pokojów spotkań z uczestnikami i prowadzącymi
 • dostęp do nagrania szkolenia
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej
 • materiały dodatkowe

Uczestnicy warsztatów:

 • główni księgowi
 • pracownicy działu księgowości
 • specjaliści ds. kadr i płac
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy zewnętrznych biur rachunkowych
Zapisz się na szkolenie

O prowadzących

Maja
Fabrowska

Menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2015 roku.

Małgorzata
Sobońska-Szylińska

Wspólnik-założyciel w Gekko Taxens. Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych na rynku polskim adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi.

Partner w firmie Gekko Taxens.

W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych.


Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Marta
Szafarowska

Zapisz się na szkolenie

Zostaw nam swój adres e-mail, a poinformujemy Cię jak będziemy organizować kolejną edycję szkolenia

Kontakt

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

Michał Borkowski